VIP 11

Windy dla osób niepełnosprawnych.

Urządzenie typu VIP 11 jest kontynuacją wcześniej produkowanego modelu VIP 9.0, zaprojektowanego specjalnie dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W nowym modelu zwiększona została maksymalna wysokość podnoszenia do 11 m.

Urządzenia typu VIP 11 posiadają certyfikat badania typu WE nr 605/JN/2004/05 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

VIP 11 (podobnie jak VIP 9.0) może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Konstrukcja wymaga jedynie niewielkiego zagłębienia (95 mm) na podszybie; nadszybie nie jest wymagane. Istnieje możliwość dopasowania wymiarów urządzenia do nietypowego miejsca posadowienia. Estetyczne wykonanie obudowy szybu malowanego proszkowo na dowolny kolor z palety RAL, ułatwia dopasowanie do otoczenia miejsca instalacji.

Urządzenia typu VIP 11 mogą być instalowane w budynkach mieszkalnych i domach prywatnych, w obiektach służby zdrowia, w szkołach i uczelniach, w bankach i hotelach, w ośrodkach rehabilitacji i wypoczynkowych, w domach pomocy społecznej, w obiektach sportowych, w zakładach pracy chronionej, w kompleksach handlowo usługowych, w teatrach i muzeach, w obiektach zabytkowych oraz przy kładkach dla pieszych i na peronach kolejowych.

Ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne, VIP 11 może być instalowany w obiektach, w których nie przewidziano wcześniej miejsca na na tego typu urządzenie. Zastosowany napęd śrubowy daje gwarancję pracy również w niskich temperaturach.

Poprzedni model VIP 9.0 był wielokrotnie prezentowany na Targach Poznańskich, podczas Międzynarodowego Salonu Medycznego SALMED oraz na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA. VIP 9.0 jako jedyne urządzenie produkcji polskiej do pionowego transportu osób niepełnosprawnych było prezentowane na międzynarodowych Targach REHA KOMM 2000 w Berlinie.