VIP 11 - wytyczne budowlane

Plik PDF

Specyfikacja techniczna i wytyczne budowlane dla urządzeń VIP 11.VIP 11

Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych

Rysunki techniczne, wytyczne budowlane.

VIP 11 - specyfikacja techniczna.

Wysokość podnoszenia Do 11000 mm
Liczba przystanków Max. 4 (8)
Wymiary platformy (C x D) 1100x1400 mm 1100x1600 mm 1100x1250 mm 1100x800 mm
UWAGA! Po uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania innych wymiarów windy przy ograniczeniu powierzchni platformy do 2m².
Przeznaczenie windy Opiekun stojący obok użytkownika na wózku lub, gdy drzwi są umieszczone w sąsiadujących pionach. Opiekun stojący obok lub za użytkownikiem na wózku. Drzwi umieszczone w dowolnych pionach. Sam użytkownik w wózku. Drzwi w jednym lub w przeciwległych pionach. Sam użytkownik stojący. Drzwi w jednym lub w przeciwległych pionach.
Wymiary zewnętrzne szybu windy (A x B) 1455x1530 mm 1455x1730 mm 1455x1380 mm 1455x930 mm
Wypełnienie ścian szybu Z 4-ch stron szkło bezpieczne P2 lub z 3-ch stron szkło P2, a za maszynownią poliwęglan komorowy
Posadowienie windy 95 mm poniżej I-go poziomu
Miejsce instalacji Wewnątrz lub na zewnątrz budynku
Kolor windy Dowolny wg palety RAL
Napęd Śrubowy
Nośność 400kg
Prędkość eksploatacyjna Do 0,15 m/s
Moc silnika 2,2 kW
Zasilanie 400V doprowadzone (przewodem 5x2,5mm² , zab. 3x16A typ C) do miejsca instalacji skrzynki sterowania. Skrzynka sterowania połączona z podstawą windy dwoma rurami Peschla: o średnicy 40-50 mm
Sterowanie Mikroprocesorowe 24 V
Usytuowanie skrzynki sterowania Do uzgodnienia


Winda VIP 11 - gabaryty (zalecane przez UDT)

Przeznaczenie windy VIP 11 Platforma Gabaryt zewnętrzny
C
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Opiekun stojący obok użytkownika na wózku i/lub gdy drzwi są umieszczone pod kątem 90° w stosunku do każdego z nich 1100 1400 1455 1530
Opiekun stojący obok lub za użytkownikiem na wózku. Drzwi umieszczone w dowolnych pionach. 1100 1600 1455 1730
Sam użytkownik stojący lub w wózku. Drzwi w jednym lub przeciwległych pionach. 1100 1250 1455 1380
Sam użytkownik stojący. Drzwi w jednym lub przeciwległych pionach. 1100 800 1455 930
Kabina Gabaryt zewnętrzny
C
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Opiekun stojący obok użytkownika na wózku i/lub gdy drzwi są umieszczone pod kątem 90° w stosunku do każdego z nich. 1100 1400 1490 1570


Gabaryty płyty fundamentowej oraz sposoby doprowadzenia przewodów.

Uwaga! Od strony przylegania windy do budynku dopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi fundamentu z zarysem podstawy windy.

Wytyczne do zaprojektowania płyty fundamentowej.

- konstrukcja płyty fundamentowej musi zapewniać przeniesienie obciążeń wynikających z ciężaru oraz nacisków (orientacyjne wartości podano w tabeli ciężarów i nacisków)

- powierzchnia płyty fundamentowej położona 95mm poniżej pierwszego poziomu

- powierzchnia płyty fundamentowej powinna być jak najstaranniej wypoziomowana i wyrównana

- od skrzynki sterowniczej do płyty fundamentowej lub podstawy windy należy przeprowadzić dwie rury Peschla ø50 (z wciągniętym wewnątrz drutem) wg załączonego rysunku

- dla wind zewnętrznych należy przewidzieć odwodnienie powierzchni płyty fundamentowej

Skrzynka sterownicza.

Skrzynkę sterowniczą należy umiejscowić w pomieszczeniu zapewniającym dodatnią temperaturę, jak najbliżej podstawy windy. Do miejsca umieszczenia skrzynki sterowniczej należy doprowadzić zasilanie 400V przewodem 5x2,5mm² zabezpieczone 3x25 A/C.

Wymiary otworu w stropie przez który przechodzi winda:
(A+50mm) x (B+50mm)

gdzie A i B są wymiarami gabarytowymi windy.

Przykładowy sposób poprowadzenia rur Peschla od skrzynki sterowniczej do płyty fundamentowej.

Kierunki otwierania drzwi.

Miejsca kotwienia do podłoża.

Ciężar i naciski jednostkowe dla windy VIP 11.

Wysokość podnoszenia (m) Wypełnienie ścian szybu windy
3 x szkło + poliwęglan 4 x szkło
0,5 Ciężar
Naciski
13920 N
32370 Pa
Ciężar
Naciski
14480 N
33660 Pa
1 Ciężar
Naciski
14840 N
34500 Pa
Ciężar
Naciski
15490 N
36030 Pa
1,5 Ciężar
Naciski
15600 N
36290 Pa
Ciężar
Naciski
16360 N
38050 Pa
2 Ciężar
Naciski
16370 N
38070 Pa
Ciężar
Naciski
16370 N
38070 Pa
2,5 Ciężar
Naciski
17140 N
39850 Pa
Ciężar
Naciski
18100 N
42090 Pa
3 Ciężar
Naciski
17900 N
41640 Pa
Ciężar
Naciski
18970 N
44110 Pa
3,5 Ciężar
Naciski
18670 N
43420 Pa
Ciężar
Naciski
19830 N
46130 Pa
4 Ciężar
Naciski
19440 N
45200 Pa
Ciężar
Naciski
20700 N
48140 Pa
4,5 Ciężar
Naciski
20200 N
46990 Pa
Ciężar
Naciski
21570 N
50160 Pa
5 Ciężar
Naciski
20970 N
48770 Pa
Ciężar
Naciski
22440 N
52180 Pa
5,5 Ciężar
Naciski
21990 N
51140 Pa
Ciężar
Naciski
23560 N
54780 Pa
6 Ciężar
Naciski
22760 N
52920 Pa
Ciężar
Naciski
24420 N
56800 Pa
6,5 Ciężar
Naciski
23520 N
54700 Pa
Ciężar
Naciski
25290 N
58820 Pa
7 Ciężar
Naciski
24290 N
56490 Pa
Ciężar
Naciski
26160 N
60840 Pa
7,5 Ciężar
Naciski
25060 N
58270 Pa
Ciężar
Naciski
27030 N
62860 Pa
8 Ciężar
Naciski
26070 N
60630 Pa
Ciężar
Naciski
28150 N
65460 Pa
8,5 Ciężar
Naciski
26840 N
62420 Pa
Ciężar
Naciski
29010 N
67480 Pa
9 Ciężar
Naciski
27610 N
64200 Pa
Ciężar
Naciski
29880 N
69490 Pa
9,5 Ciężar
Naciski
28370 N
65990 Pa
Ciężar
Naciski
30750 N
71510 Pa
10 Ciężar
Naciski
29090 N
67660 Pa
Ciężar
Naciski
31570 N
73420 Pa
10,5 Ciężar
Naciski
29810 N
69330 Pa
Ciężar
Naciski
32390 N
75330 Pa
11 Ciężar
Naciski
30530 N
71010 Pa
Ciężar
Naciski
33210 N
77240 Pa


Wymiary otworów drzwiowych w ścianach - przypadek I

Wymiary otworów drzwiowych w ścianach - przypadek II

Przykładowy projekt windy VIP 11 zewnętrznej,
z daszkiem jednospadowym w dowolnym kierunku.

Przykładowy projekt windy VIP 11 zewnętrznej,
z daszkiem łukowym.

Wymiary podszybia i nadszybia, dla platformy
ze ścianką osłonową od strony maszynowni.

Wymiary podszybia i nadszybia, dla platformy z kabiną.