VIP 11 - dane techniczne


Dane techniczne urządzenia typu VIP 11 do transportu pionowego osób niepełnosprawnych


Maksymalna wysokość podnoszenia 11000 mm
Maksymalna liczba przystanków 4 (8)
Udźwig 400 kg
Napęd Śrubowy
Prędkość eksploatacyjna 0,12 m/s
Moc silnika 2,2 kW
Zasilanie 400 V
Sterowanie Mikroprocesorowe 24 V
Zagłębienie 95 mm


Napęd urządzenia realizowany jest za pomocą samohamownego układu śruba - nakrętka.

Transport odbywa się na platformie z jedną ścianką pionową, na której znajduje się panel sterowania. Platforma przemieszcza się w przestrzeni ograniczonej obudową szybu. Na życzenie klienta może być zamontowana pełna kabina. Działanie urządzenia nadzoruje sterownik mikroprocesorowy.

Obudowa szybu wykonana jest z profili stalowych wypełnionych szkłem bezpiecznym klasy P2
o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie.

Drzwi przystankowe (lewe lub prawe) mogą byś instalowane z trzech stron obudowy szybu.

Ściana nr 1

Ściana nr 4 Ściana nr 2

Ściana nr 3

Przykład (wymiary standardowe)