VIP 12.H

Windy dla osób niepełnosprawnych.

VIP 12.H powstał w oparciu o produkowany od kilku lat model urządzenia VIP 11. W miejsce napędu śrubowego został zastosowany napęd hydrauliczny. Zwiększono wysokość podnoszenia do 12 m oraz udźwig maksymalny do 500 kg. Nieznacznemu powiększeniu uległy gabaryty zewnętrzne (1495 x 1530 mm).

Urządzenia VIP 12.H posiadają certyfikat badania typu WE nr 4004/JN/2005/001/06 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

VIP 12.H może być stosowany zamiennie z VIP 11. Ze względu na bardzo niski poziom hałasu polecamy stosowanie tego urządzenia wewnątrz budynków, w których ma to duże znaczenie, np.: w hotelach, przychodniach zdrowia, domach opieki. Istnieje również możliwość instalacji urządzenia na zewnątrz budynku.