VIP 12.H - dane techniczne


Dane techniczne urządzenia typu VIP 12.H do transportu pionowego osób niepełnosprawnych


Maksymalna wysokość podnoszenia 12000 mm
Maksymalna liczba przystanków 5
Udźwig 500 kg
Napęd Hydrauliczny pośredni
Prędkość eksploatacyjna 0,15 m/s
Moc silnika 2,0 do 2,5 kW
Zasilanie 400 lub 230 V
Sterowanie Mikroprocesorowe 24 V
Zagłębienie 150 mm


W urządzeniu VIP 12.H został zastosowany napęd hydrauliczny - pośredni. Siłownik z kołem linowym umieszczony jest za ścianą platformy, w związku z tym nie jest wymagane duże zagłębienie, tak jak w przypadku napędu bezpośredniego.

Transport odbywa się na platformie z jedną ścianką pionową, na której znajduje się panel sterowania.  Platforma przemieszcza się w przestrzeni ograniczonej obudową szybu. Działanie urządzenia nadzoruje sterownik mikroprocesorowy. W przypadku zaniku napięcia zasilającego, możliwy jest zjazd awaryjny bez pomocy osób z zewnątrz.

Obudowa szybu wykonana jest z profili stalowych wypełnionych szkłem bezpiecznym  klasy P2
o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie.

Drzwi przystankowe (lewe lub prawe) mogą być instalowane z trzech stron obudowy szybu.

Ściana nr 1

Ściana nr 4 Ściana nr 2

Ściana nr 3