VIP 12.H - wytyczne budowlane

Plik PDF

Specyfikacja techniczna i wytyczne budowlane dla urządzeń VIP 12.H.VIP 12.H

Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych

Rysunki techniczne, wytyczne budowlane.

VIP 12.H - specyfikacja techniczna.

Wysokość podnoszenia Do 12000 mm
Liczba przystanków Max. 5
Wymiary platformy (C x D) 1100x1400 mm 885x1400 mm 1050x1600 mm 885x1600 mm
UWAGA! Po uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania innych wymiarów.
Przeznaczenie windy Opiekun stojący obok użytkownika na wózku lub, gdy drzwi są umieszczone w sąsiadujących pionach. Sam użytkownik na wózku. Drzwi umieszczone w jednym lub w przeciwległych pionach. Opiekun stojący za użytkownikiem na wózku. Drzwi w jednym lub w sąsiadujących pionach. Opiekun stojący za użytkownikiem na wózku. Drzwi w jednym lub w przeciwległych pionach.
Wymiary zewnętrzne szybu windy (A x B) 1495x1530 mm 1280x1530 mm 1445x1730 mm 1280x1730 mm
Wypełnienie ścian szybu Szkło bezpieczne P2 lub panele
Posadowienie windy 150 mm poniżej I-go poziomu
Miejsce instalacji Wewnątrz lub na zewnątrz budynku
Kolor windy Dowolny wg palety RAL
Napęd Hydrauliczny pośredni
Nośność 500kg
Prędkość eksploatacyjna Do 0,15 m/s
Moc silnika Od 2,0 do 2,5 kW
Zasilanie Jednofazowe - 230V przewód 3x2,5mm² zabezpieczony 1x20A typ C
Trójfazowe - 400V przewód 5x2,5mm² zabezpieczony 3x20A typ C
Sterowanie Mikroprocesorowe 24 V
Usytuowanie skrzynki sterowania Do uzgodnienia


Platforma VIP 12.H - gabaryty.

Przeznaczenie windy VIP 12.H Platforma Gabaryt zewnętrzny
C
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Opiekun stojący obok użytkownika na wózku i/lub gdy drzwi są umieszczone pod kątem 90° w stosunku do każdego z nich. 1100 1400 1495 1530
Opiekun stojący za użytkownikiem na wózku. Drzwi umieszczone w dowolnych pionach. 1050 1600 1445 1730
Sam użytkownik stojący lub w wózku. Drzwi w jednym lub przeciwległych pionach. 885 1400 1280 1530
Opiekun stojący za użytkownikiem na wózku. Drzwi w jednym lub przeciwległych pionach. 885 1600 1280 1730


UWAGA! Po uzgodnieniu istnieje możliwość wykonania innych wymiarów.

Gabaryty płyty fundamentowej oraz doprowadzenie rury Peschla.

UWAGA! Od strony przylegania windy do budynku dopuszcza się pokrywanie się krawędzi fundamentu z zarysem podstawy windy.

Wytyczne do zaprojektowania płyty fundamentowej.

- konstrukcja płyty fundamentowej musi zapewniać przeniesienie obciążeń wynikających z ciężaru oraz nacisków (orientacyjne wartości podano w tabeli ciężarów i nacisków)

- powierzchnia płyty fundamentowej położona 150mm poniżej pierwszego poziomu

- powierzchnia płyty fundamentowej powinna być jak najstaranniej wypoziomowana i wyrównana

- od skrzynki sterowniczej do płyty fundamentowej lub podstawy windy należy przeprowadzić dwie rury Peschla ø50 (z wciągniętym wewnątrz drutem) wg załączonego rysunku

- dla wind zewnętrznych należy przewidzieć odwodnienie powierzchni płyty fundamentowej

Skrzynka sterownicza.

Skrzynkę sterowniczą należy umiejscowić w pomieszczeniu zapewniającym dodatnią temperaturę, jak najbliżej podstawy windy. Do miejsca umieszczenia skrzynki sterowniczej należy doprowadzić (po ustaleniu z producentem) zasilanie 230V przewodem 3x2,5mm² (dla zasilania jednofazowego) zabezpieczone 1x20A /C lub 400V przewodem 5x2,5mm² (dla zasilania trójfazowego) zabezpieczone 3x25 A /C.

Wymiary otworu w stropie przez który przechodzi winda:
(A+50mm) x (B+50mm)

gdzie A i B są wymiarami gabarytowymi windy.

Agregat hydrauliczny.

Gabaryty agregatu hydraulicznego HL/420.

Agregat hydrauliczny powinien znajdować się w zamykanym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, są;siadującym z szybem platformy. Możliwe jest również umieszczenie agregatu hydraulicznego np. na korytarzu, w specjalnej szafce.

Gabaryty szafki na agregat hydrauliczny HL/420.

Od agregatu hydraulicznego do szybu platformy należy doprowadzić przewód hydrauliczny. Sposób i miejsce doprowadzenia przewodu należy uzgodnić z producentem urządzenia.

Miejsca kotwienia do podłoża.


Układ sił działających na płytę fundamentową urzą;dzenia VIP 12.H.

Miejsca zakreskowane oznaczają powierzchnie na które działają oznaczone siły.

Siły działające na płytę fundamentową.
Siły R1, R2, R3 działają zawsze oddzielnie.
R
(siła oddziaływania szybu)
44,4kN
Hp=12m
R1
(siła działająca pod siłownikiem)
9,5 kN
p=0,14 MPa
R2
(siła działająca pod prowadnicami w momencie działania chwytaczy)
13,5 kN
p=0,7 MPa
R3
(siła działająca pod zderzakami)
16,3 kN
p=1,6 MPa

Siła "R" i nacisk "p" - odziaływanie szybu na płytę fundamentową.

Wysokość podnoszenia (m) Wypełnienie ścian szybu windy
3 x szkło + poliwęglan 4 x szkło
0,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
6100 N
20800 Pa
1 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
7100 N
24200 Pa
1,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
8600 N
29100 Pa
2 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
9700 N
32800 Pa
2,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
10900 N
36700 Pa
3 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
12100 N
40800 Pa
3,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
13600 N
45900 Pa
4 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
14900 N
50300 Pa
4,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
16600 N
56200 Pa
5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
18100 N
61100 Pa
5,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
19500 N
66000 Pa
6 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
21000 N
71100 Pa
6,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
22800 N
77200 Pa
7 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
24400 N
82700 Pa
7,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
26500 N
89600 Pa
8 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
28200 N
95400 Pa
8,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
30000 N
101400 Pa
9 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
31800 N
107600 Pa
9,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
33900 N
114700 Pa
10 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
35800 N
121200 Pa
10,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
38200 N
129300 Pa
11 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
40200 N
136100 Pa
11,5 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
42300 N
143100 Pa
12 Ciężar
Naciski

Ciężar
Naciski
44400 N
150300 Pa


Kierunki otwierania drzwi.

Wymiary otworów drzwiowych w ścianach - przypadek I.

Wymiary otworów drzwiowych w ścianach - przypadek II.

Przykładowy projekt windy VIP 12.H, zewnętrznej.

- miejsca kotwienia szybu platformy do budynku.

Przykładowy projekt windy VIP 12.H, wewnętrznej.

Mocowanie szybu do konstrukcji budynku przy montażu wewnętrznym - zalecenia:

- zamocować szyb do stropu, każdej kondygnacji w dwóch miejscach

- mocować przy pomocy kotew dwurozporowych M12x120 w betonie niezarysowanym klasy co najmniej B15


Po uzgodnieniu możliwe jest mocowanie szybu w inny sposób, który umożliwia w punktach mocowania przeniesienie następujących sił: wyrywającej co najmniej 6,2 kN oraz ścinającej co najmniej 4,1 kN.

Mocowanie szybu do konstrukcji budynku przy montażu zewnętrznym - zalecenia:

- zamocować szyb do stropu, każdej kondygnacji w dwóch miejscach

- mocować przy pomocy kotew dwurozporowych M12x120 w betonie niezarysowanym klasy co najmniej B15

- na wysokości ramy górnej dopuszcza się mocowanie przy pomocy kotew M12x160 wklejanych w pełną cegłę

Po uzgodnieniu możliwe jest mocowanie szybu w inny sposób, który umożliwia w punktach mocowania przeniesienie następujących sił:
- dla I strefy wiatrowej: wyrywającej co najmniej 9,7 kN oraz ścinającej co najmniej 6,8 kN
- dla III strefy wiatrowej, do 600m nad poziom morza: wyrywającej co najmniej 13,6 kN oraz ścinającej co najmniej 9,9 kN.