VIP 2 - wytyczne budowlane

Specyfikacja techniczna i wytyczne budowlane dla urządzeń VIP 2.VIP 2

Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych

Rysunki techniczne, wytyczne budowlane.

Posadowienie platformy VIP 2 na płycie fundamentowej zagłębionej 90 mm poniżej P "0"

Pobierz PDF

UWAGA! Wszystkie ściany położone bliżej niż 0,4 m i dalej niż 0,12 m od platformy, powinny tworzyć ciągłą płaszczyznę i muszą być zbudowane z twardych elementów. Ściany znajdujące się w odległości mniejszej niż 0,12 m od platformy muszą mieć dodatkowo powierzchnię płaską.

Przykładowy układ drzwi i gabaryty urządzenia

Pobierz PDF

Naciski wywierane na płytę fundamentową - 18 kPa

Ciężar urządzenia - 7,5 kN